Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van De Voetenvriend Nederland B.V., waaronder ook tofvel.com valt. Wees u ervan bewust dat De Voetenvriend Nederland B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van websites en bronnen die niet onder De Voetenvriend Nederland B.V. vallen.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De Voetenvriend Nederland B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot gegevens. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Tofvel.com is ontwikkeld met de webwinkelsoftware van WooCommerce. De toegang tot WooCommerce voor deze website is beperkt tot de personen intern die zorg dragen voor het technische- en contentbeheer van de webshop en het klantenserviceteam voor de afhandeling van de bestellingen en aanverwante zaken. Wij hanteren een sterk wachtwoord beleid en de gehele webshop is voorzien van SSL-encryptie. Voor de webhosting hebben wij gekozen voor Zylon. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, zijn in principe voor hen zichtbaar. Zylon heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen je gegevens echter nooit gebruiken voor een ander doel. Zylon zal er alles aan doen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van onder andere een SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. De servers van Zylon bevinden zich in een goed beveiligd datacenter in Nederland.

Wij slaan al uw persoonlijke gegevens enkel op in een beveiligde omgeving van onze webwinkelsoftware, welke is gekoppeld aan een eigen ontwikkelde database.

Wij zullen persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig is voor het afhandelen van bestellingen en aanverwante diensten zoals eventuele reclamaties. Na een periode van een jaar zullen wij de persoonsgegevens pseudonimiseren. Dit wil zeggen dat we alle gegevens die naar u te herleiden zijn zullen verwijderen, maar de bestelstatistieken voor ons nog wel blijven bestaan.

Persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn worden enkel gebruikt waarvoor u ze achterlaat, en dat is om ervoor te zorgen dat uw bestelling correct verwerkt kan worden, aan u geleverd kan worden, voor garantie en service doeleinden en voor het aanbieden van een zo goed mogelijke winkelervaring op onze website. Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden tijdens het bestellen, ga u tevens akkoord met deze privacyverklaring.

Onderstaande persoonsgegevens willen wij graag van u weten en worden opgeslagen in ons webwinkelsoftware pakket en gekoppelde database:

 • NAW-gegevens
  Wel zo persoonlijk en zo weten wij waar we de bestelling naartoe kunnen sturen.
 • Telefoonnummer
  Mochten wij vragen hebben over uw bestelling, of mocht er onverhoopt iets mis zijn gegaan, dan nemen we graag telefonisch contact met u op om alles correct af te handelen.
 • E-mailadres
  U krijgt een bevestiging van de bestelling per e-mail, evenals de factuur. Ook kunnen wij u nieuwsbrieven met aanbiedingen of informatie over Tofvel en onze website versturen, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wenst u liever geen nieuwsbrieven meer te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt.
 • Betaalgegevens
  Wij slaan geen betaalgegevens op en deze zijn ook niet voor ons zichtbaar. De betalingen verlopen rechtstreeks via het betaalplatform van MultiSafepay. Zij voeren de betalingen uit. Wij hebben verder geen inzicht in bank- PayPal- of creditcardgegevens van onze klanten, we krijgen alleen te weten of de betaling is gelukt of niet. MultiSafepay verwerkt uw NAW-gegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan geanonimiseerde gegevens met derden te delen. Alle hiervoor genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 • IP-adres
  Zo gauw u een website bezoekt, is uw IP-adres bekend. Aan de hand van het IP-adres is het soms mogelijk om de locatie te achterhalen. Wij gebruiken deze alleen om uw voorkeuren te onthouden voor een eventueel volgend bezoek aan de website. Deze voorkeuren kunnen worden onthouden doordat er cookies worden geplaatst. Hier gaan we later in deze Privacyverklaring verder op in.

Onze bestellingen versturen wij met PostNL. Zij leveren de bij ons bestelde artikel(en). Om het het pakketje op de juiste plek af te leveren, zijn wij genoodzaakt NAW-gegevens van onze klanten met PostNL te delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL de NAW-gegevens ook aan deze partijen ter beschikking, enkel om het mogelijk te maken om het pakketje op de juiste plek af te leveren.

 • Account
  U kunt ervoor kiezen om een account bij ons aan te maken, maar dit is niet verplicht om een bestelling te kunnen plaatsen. Kiest u ervoor om een account aan te maken, dan worden uw naam, factuur- en afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over eerdere bestellingen bewaard in ons webwinkelsoftware pakket tot het moment u bij ons aangeeft niet langer in ons systeem te willen staan. Een account is handig, zodat u gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren als u vaker bij ons besteld. Met een account heeft u ook de mogelijkheid om te reageren op onze blogartikelen. Uw reactie, gebruikersnaam en eventueel ingestelde profielfoto zijn openbaar en voor iedereen zichtbaar, maar uw inlog- en persoonsgegevens blijven natuurlijk geheim.
 • Beoordelingen
  Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh, dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij wu naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.
 • Nieuwbrieven
  Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailjet. Mailjet zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken of delen met derde partijen. Onderaan elke (geautomatiseerde) nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om zich af te melden. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons. De persoonsgegevens worden door Mailjet zeer goed beveiligd opgeslagen in goed beveiligde datacenters die zich uitsluitend binnen de Europese Unie bevinden. Gegevens worden opgeslagen met Google Cloud Platform in Londen (UK), Frankfurt (Duitsland), St. Ghislain (België) of met OVH in Roubaix (Frankrijk). Mailjet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren zolang dit nodig is naar de aard van de inhoud en nodig is voor een volledige afhandeling daarvan. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen/verzoeken te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Voetenvriend Nederland B.V. of die van een vertrouwelijke hostingpartij in Nederland (Zylon).

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 • Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan De Voetenvriend Nederland B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen, na verificatie van de instantie, uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 • Wat wij absoluut niet doen met je gegevens
  Wij gebruiken persoonsgegevens nooit om te verkopen aan anderen. Het zijn uw persoonsgegevens en hier dienen wij zorgvuldig mee om te gaan. Dit doen wij dus ook! We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
  Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U kunt ons ook vragen deze persoonsgegevens aan te passen of te wissen. Stuur uw verzoek naar onze klantenservice, dan maken wij het voor u in orde. Onderaan deze pagina vindt u al onze contactgegevens. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. In geval van het recht op inzage versturen wij u een kopie van alle gegevens samen met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. Wij zullen ook altijd laten weten als we gegevens op uw verzoek hebben aangepast dan wel hebben gewist.
 • Recht van bezwaar of overige rechten
  U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Voetenvriend Nederland B.V. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op. Onze contactgegevens staan hieronder.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site (tofvel.com). Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Onderaan deze pagina vindt u de datum waarop de privacyverklaring voor het laatst is aangepast.

Natuurlijk helpen wij graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

We controleren regelmatig of we aan de privacywetgeving voldoen. Als u vragen of feedback heeft over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

Tofvel
Hanzepoort 26
7575 DA Oldenzaal
+31 (0)53 – 537 4444
info@165.22.207.72

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 12 september 2018