Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van De Voetenvriend, waaronder ook tofvel.com valt. Wees je ervan bewust dat De Voetenvriend niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van websites en bronnen die niet onder De Voetenvriend vallen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. De Voetenvriend heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot gegevens. Op deze pagina laten we je weten welke persoonlijke gegevens we verzamelen als je onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Winkelsoftware en hosting

Tofvel.com is ontwikkeld met de webwinkelsoftware van WooCommerce. De toegang tot WooCommerce voor deze website is beperkt tot de personen intern die zorg dragen voor het technische- en contentbeheer van de webshop en het klantenserviceteam voor de afhandeling van de bestellingen en aanverwante zaken. Wij hanteren een sterk wachtwoord beleid en de gehele webshop is voorzien van SSL-encryptie. Voor de webhosting hebben wij gekozen voor DigitalOcean. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, zijn in principe voor hen zichtbaar. DigitalOcean heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen je gegevens echter nooit gebruiken voor een ander doel.

DigitalOcean zal er alles aan doen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van onder andere een SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Verzameling persoonsgegevens

Wij slaan al jouw persoonlijke gegevens enkel op in een beveiligde omgeving van onze webwinkelsoftware, welke is gekoppeld aan een eigen ontwikkelde database.

Persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn worden enkel gebruikt waarvoor je ze achterlaat, en dat is om ervoor te zorgen dat je bestelling correct verwerkt kan worden, aan je geleverd kan worden, voor garantie en service doeleinden en voor het aanbieden van een zo goed mogelijke winkelervaring op onze website. Wij bewaren de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden tijdens het bestellen, ga je tevens akkoord met deze privacyverklaring.

Onderstaande persoonsgegevens willen wij graag van je weten en worden opgeslagen in ons webwinkelsoftware pakket en gekoppelde database:

 • NAW-gegevens
  Wel zo persoonlijk en zo weten wij waar we de bestelling naartoe kunnen sturen.
 • Telefoonnummer
  Mochten wij vragen hebben over je bestelling, of mocht er onverhoopt iets mis zijn gegaan, dan nemen we graag telefonisch contact met je op om alles correct af te handelen.
 • E-mailadres
  Je krijgt een bevestiging van de bestelling per e-mail, evenals de factuur. Ook kunnen wij je nieuwsbrieven met aanbiedingen of informatie over Tofvel en onze website versturen, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wens je liever geen nieuwsbrieven meer te ontvangen, dan kunt je je hiervoor te allen tijde uitschrijven onderaan elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt.
 • Betaalgegevens
  Wij slaan geen betaalgegevens op en deze zijn ook niet voor ons zichtbaar. De betalingen verlopen rechtstreeks via het betaalplatform van MultiSafepay. Zij voeren de betalingen uit. Wij hebben verder geen inzicht in bank- PayPal- of creditcardgegevens van onze klanten, we krijgen alleen te weten of de betaling is gelukt of niet. MultiSafepay verwerkt NAW-gegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zij behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan geanonimiseerde gegevens met derden te delen. Alle hiervoor genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 • IP-adres
  Zo gauw je een website bezoekt, is je IP-adres bekend. Aan de hand van het IP-adres is het soms mogelijk om de locatie te achterhalen. Wij gebruiken deze alleen om voorkeuren te onthouden voor een eventueel volgend bezoek aan de website. Deze voorkeuren kunnen worden onthouden doordat er cookies worden geplaatst. Hier gaan we later in deze Privacyverklaring verder op in.

Verzenden en logistiek

Onze bestellingen versturen wij met PostNL. Zij leveren de bij ons bestelde artikel(en). Om het het pakketje op de juiste plek af te leveren, zijn wij genoodzaakt NAW-gegevens van onze klanten met PostNL te delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL de NAW-gegevens ook aan deze partijen ter beschikking, enkel om het mogelijk te maken om het pakketje op de juiste plek af te leveren.

Gebruik van extra dienstem

 • Account
  Je kunt ervoor kiezen om een account bij ons aan te maken, maar dit is niet verplicht om een bestelling te kunnen plaatsen. Kies je ervoor om een account aan te maken, dan worden je naam, factuur- en afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over eerdere bestellingen bewaard in ons webwinkelsoftware pakket tot het moment je bij ons aangeeft niet langer in ons systeem te willen staan. Een account is handig, zodat je de gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren als je vaker bij ons besteld. Met een account heb je ook de mogelijkheid om te reageren op onze blogartikelen. Je reactie, gebruikersnaam en eventueel ingestelde profielfoto zijn openbaar en voor iedereen zichtbaar, maar inlog- en persoonsgegevens blijven natuurlijk geheim.
 • Nieuwbrieven
  Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailjet. Mailjet zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken of delen met derde partijen. Onderaan elke (geautomatiseerde) nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je af te melden. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons. De persoonsgegevens worden door Mailjet zeer goed beveiligd opgeslagen in goed beveiligde datacenters die zich uitsluitend binnen de Europese Unie bevinden. Gegevens worden opgeslagen met Google Cloud Platform in Londen (UK), Frankfurt (Duitsland), St. Ghislain (België) of met OVH in Roubaix (Frankrijk). Mailjet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren zolang dit nodig is naar de aard van de inhoud en nodig is voor een volledige afhandeling daarvan. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen/verzoeken te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Voetenvriend of die van een vertrouwelijke hostingpartij in Nederland .

Derden

Wij gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet je toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 • Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan De Voetenvriend op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen, na verificatie van de instantie, je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 • Wat wij absoluut niet doen met je gegevens
  Wij gebruiken persoonsgegevens nooit om te verkopen aan anderen. Het zijn jouw persoonsgegevens en hier dienen wij zorgvuldig mee om te gaan. Dit doen wij dus ook! We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
  Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je kunt ons ook vragen deze persoonsgegevens aan te passen of te wissen. Stuur je verzoek naar onze klantenservice, dan maken wij het voor je in orde. Onderaan deze pagina vind je al onze contactgegevens. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. In geval van het recht op inzage versturen wij je een kopie van alle gegevens samen met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. Wij zullen ook altijd laten weten als we gegevens op jouw verzoek hebben aangepast dan wel hebben gewist.
 • Recht van bezwaar of overige rechten
  Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van De Voetenvriend. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken persoonsgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op. Onze contactgegevens staan hieronder.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site (tofvel.com). Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Onderaan deze pagina vindt u de datum waarop de privacyverklaring voor het laatst is aangepast.

Autoriteit Peroonsgegevens

Natuurlijk helpen wij graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens..

Contact

We controleren regelmatig of we aan de privacywetgeving voldoen. Als u vragen of feedback heeft over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

Tofvel
Hanzepoort 26
7575 DA Oldenzaal
+31 (0)53 – 53 88 333

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 09-11-2020